Kickbokstechnieken aanleren: Kickboksgids voor beginners

Kickbokstechnieken aanleren: Kickboksgids voor beginners

Inhoudsopgave

Wat is kickboksen?
Waarom is kickboksen zo populair?
De verschillende kickboks klassen
Bescherming tijdens het kickboksen
Welke vorm van kickboksen doen we in Nederland?
Kickboksen, meer dan alleen technieken
Technieken uit andere sporten
Wat zijn directe stoten bij kickboksen
Wat zijn hoekstoten bij kickboksen?
Wat zijn opstoten bij het kickboksen?
Lichaamsstoten
Low kicks (trap techniek)
Afhouders
Muay Thai technieken
Trap op het lichaam
Hoge trap
Overeenkomsten kickboksen met andere sporten

Je wilt de kickbokstechnieken leren, maar om direct bij een kickboksschool naar binnen te stappen zonder wat achtergrond informatie over deze sport te kennen wil je niet.

Geen nood! Wij gaan jou helpen, want in dit artikel krijg je van ons achtergrond informatie over kickboksen en nemen we de meest gebruikte termen/technieken met je door inclusief leuke video’s en foto’s.

Kickbokstrainers uit amsterdam

Vind je het na het lezen van dit artikel nog eng om direct in een grote groep mee te doen of zou je eerst nog wat willen oefenen, dan hebben wij ook hier een goede oplossing voor. Maar eerst wat is kickboksen nou precies.

Wat is kickboksen?

Kickboksen is een sport die officieel valt onder de vechtsporten. De sport komt oorspronkelijk uit Amerika en Japan en is verder ontwikkeld in Amerika en in Thailand.

Er wordt vaak gedacht dat kickboksen nagenoeg hetzelfde als boksen is, maar dit is niet juist. Het klopt inderdaad dat er wel technieken uit het boksen worden gebruikt, maar kickboksen is omvangrijker dan dat.

Het is namelijk zo dat er bij kickboksen ook gebruik mag worden gemaakt van traptechnieken, waardoor de sport veelzijdiger is.

Wat is kickboksen

Oorsprong uit Amerika en Japan

Oorspronkelijk komt de sport uit de Verenigde Staten en uit Japan. De sport werd voor het eerst beoefend in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Uiteindelijk werd de sport verder ontwikkeld in meerdere landen, waarvan Thailand een belangrijke is.

Toch wordt er voornamelijk vastgehouden aan de Amerikaanse en Japanse oorsprong. De Japanse stijl werd vooral door het Muay Thai ontwikkeld, waardoor er de harde stijl van het karate in terug te vinden is.

In de Verenigde Staten werden er binnen het kickboksen vooral stijlen ontwikkeld die vechtsporters de kans gaven om echt de strijd met elkaar aan te gaan en zich aan elkaar te meten.

Waarom is kickboksen zo populair?

Kickboksen is een sport waar veel technieken bij komen kijken. Het lijkt wellicht makkelijk, maar wanneer het daadwerkelijk beoefend wordt, dan komt men erachter dat het toch nog behoorlijk lastig is.

Hierin ligt dan ook de uitdaging van het kickboksen die de sport zo populair maakt. Daarnaast is het zo dat er aan meerdere zaken kan worden gewerkt met het kickboksen.

Zo wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en zelfrespect, aan de coördinatie, aan de spieropbouw, de lenigheid en de conditie.

Waarom is kickboksen zo populair

De verschillende kickboks klassen

In de kicksportwereld zijn er meerdere klassen te vinden. Het kickboksen kent uiteindelijk vier klassen, namelijk de N-klasse, de C-klasse, de B-klasse en de A-klasse.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een kickbokser naar een hogere klasse mag. Dit is namelijk per kickboksbond verschillend.

In de meeste gevallen is het zo dat de trainer bepaalt of een kickbokser eraan toe is om naar een hogere klasse te gaan, maar het komt ook voor dat de kickbokser dit zelf bepaalt.

De N-klasse is de speciale klasse voor nieuwelingen in de sport.

Bescherming tijdens het kickboksen

Kickboks trainingen vinden voornamelijk plaats in een zaal, wedstrijden worden gehouden in een ring, zoals dit ook bij boksen het geval is. Zowel de trainingen als de wedstrijden worden uitgeoefend op blote voeten.

De vechtsporters dragen handschoenen om de handen te beschermen tijdens het sporten. In de meeste gevallen is het zo dat uitsluitend de sporters in de N-klasse gebruik maken van scheenbeschermers.

Technieken uit andere sporten

In het kickboksen zijn technieken terug te vinden uit verschillende sporten. Zoals eerder aangegeven zijn er diverse stoten binnen de sport te vinden die afkomstig zijn uit de bokswereld.

Daarnaast zijn er trappen in de sport te vinden die uit onder meer taekwondo en karate komen. Hierbij gaat het weer om andere trappen dan de traptechnieken die uit het Muay Thai komen.

Deze laatste zijn bedoeld om de ander echt pijn te doen, terwijl de taekwondo en karate traptechnieken vooral draaien om het scoren van punten.

Welke vorm van kickboksen doen we in Nederland?

In ons land wordt in de meeste gevallen voornamelijk vastgehouden aan de Japanse versie van het kickboksen. Dit betekent dat het in de basis veel weg heeft van het zogenaamde Thaiboxing.

We kennen drie varianten in de wereld van kickboks wedstrijden, namelijk light-contact, semi-contact en full-contact. Het zogenaamde light-contact wordt ook wel continuous genoemd. Hierbij is het de bedoeling dat er voortdurend wordt doorgevochten tot er een vastgesteld aantal ronden is voltooid.

Het semi-contact wordt ook wel pointsfighting genoemd en hierbij draait het om het halen van punten met trappen en stoten.

De wedstrijd wordt na iedere punt stilgelegd. Bij full-contact gaat dit in de basis hetzelfde, maar het gaat er wel een stuk harder aan toe in de ring.

Kickboksen meer dan alleen maar technieken

Kickboksen, meer dan alleen technieken

Binnen het kickboksen draait het zeker niet alleen om het uitvoeren van technieken. Respect speelt ook een heel belangrijke rol.

Binnen het kickboksen is het namelijk heel belangrijk om de dojo, de trainers en de andere vechtsporters te respecteren en dit wordt ook aangeleerd tijdens de trainingen. Veel mensen kiezen voor kickboksen om het zelfvertrouwen te vergroten.

Wat zijn directe stoten bij kickboksen

In de ring van het kickboksen wordt er een vuiststoot bedoeld wanneer er wordt gesproken over een directe stoot. De term ‘directe stoot’ is natuurlijk heel bekend en is een stoot die rechtdoor naar het gezicht of lichaam gaat.

Het gaat hierbij om een techniek waarbij het hele lichaam aan het werk moet. Het is belangrijk dat alle delen van het lichaam met elkaar samenwerken om een perfecte directe neer te zetten.

Dit betekent dat je als kickbokser in staat moet zijn om meerdere handelingen tegelijk uit te voeren om een goede directe uit te delen aan de tegenstander.

Wat zijn directe stoten

De handelingen voor een directe

Je moet de voeten en de heupen goed laten samenwerken om een directe te kunnen plaatsen, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat de aandacht uit gaat naar de armen. Daarnaast is er een focus nodig op het voorhoofd of de kin, afhankelijk van het doel van de tegenstander.

Wanneer de voeten en de heupen juist zijn, dan moet er een rechtlijnige move worden gemaakt naar dit doel. De rechterschouder moet op de eerste plaats naar achteren worden gehaald en vervolgens in een 90 graden hoek worden gebracht.

Zowel de voeten als de heupen moeten tegelijk in deze beweging mee gaan. Er ligt dus een sterke focus op de coördinatie.

Hieronder een video met wat basistechnieken die we ook nog verder gaan doornemen in dit artikel

 

Eerst de coördinatie, dan de kracht

Het is niet eenvoudig om de techniek goed onder de knie te krijgen waarbij het hele lichaam daadwerkelijk op de juiste wijze beweegt. De coördinatie heeft dan ook eerst de aandacht nodig.

Pas wanneer een kickbokser de voeten, heupen en armen op de juiste wijze tegelijk laat bewegen voor deze techniek kan er worden gewerkt aan de kracht.

Bij het oefenen van het leggen van meer kracht in de techniek wordt er direct ook aandacht besteed aan het realiseren van meer snelheid in de directe. Uiteindelijk start de directe dus bij het aannemen van de juiste gevechtshouding.

Wat zijn hoekstoten bij kickboksen?

De hoek is een techniek uit het kickboksen die de naam dankt aan de stand van de bovenarm ten opzichte van de onderarm.

Deze twee moeten namelijk een rechte hoek vormen. De hoek kan worden gegeven met de voorste vuist, maar kan ook worden gestoten met de achterste vuist.

De hoek zelf is een techniek die ook wel wordt omschreven als een stoot in een horizontale en ronde beweging.

Deze ronde beweging wordt gestart vanuit de kin en gaan vervolgens richting het doel, in de meeste gevallen de kin van de tegenstander, maar ook een hoekstoot naar het lichaam is mogelijk.

Bij een hoekstoot naar het lichaam is het belangrijk om in de binnenkant van je handschoen te kijken voor optimale kracht en zuivere plaatsing van de stoot.

Er zijn twee manieren om de hoek uit te voeren. Als je naar een kickboksschool gaat, dan zal je er maar eentje worden aangeleerd in de meeste gevallen.

Wat zijn hoekstoten

 De techniek achter de hoek

Er wordt gestart vanuit de positie die bekend is van het boksen. Hierbij wordt de reguliere bokshouding aangenomen, waarbij erop wordt gelet dat de ellebogen tegen het lichaam aan worden gehouden en de handen zich rond de kin bevinden.

Vanuit deze positie wordt de hand naar voren gebracht, waarbij de ellenboog omhoog wordt bewogen. Hierbij wordt erop gelet dat er een stand van de arm wordt aangenomen waarbij de onderarm en de bovenarm een rechte hoek gaan vormen.

Op hetzelfde moment moeten de romp en de schouder worden mee gedraaid. Deze draaiing zorgt er, samen met de stotende beweging van de arm, voor dat er voldoende kracht in de hoek ontstaat.

Verschil in techniek

Zo’n halve eeuw geleden werd er aangeleerd dat de vuist bij het uitvoeren van de hoek horizontaal gehouden moest worden, dus in het verlengde van een rechte pols.

Hierna werd een techniek aangehouden waarbij de vuist werd gekanteld, waarbij de bovenkant van de hand meer werd gericht naar de tegenstander toe.

Vervolgens werd er weer meer aandacht besteed aan de eerst bekende techniek. Beide technieken komen nu dus voor.

Wat zijn opstoten bij het kickboksen?

Bij het kickboksen draait het natuurlijk ook om verdedigen. De tegenstander zal altijd proberen om zich te verdedigen.

De opstoot is een techniek waarbij het de bedoeling is om deze verdediging op een praktische manier te omzeilen en vervolgens toch in staat te zijn om de tegenstander te raken.

De naam opstoot komt van de beweging. Het is zo dat het in veel gevallen nodig is om opwaarts te stoten, dus onder de verdediging van de tegenstander door.

Dit is overigens niet altijd mogelijk. In veel gevallen worden er eerst andere stoten, of ook wel plaagstoten, uitgedeeld om ervoor te zorgen dat de tegenstander de verdediging hoger plaatst of juist wat open laat vallen. Zeker in het eerste geval is een opstoot mogelijk.

Wat zijn opstoten

De opstoot met links

De opstoot wordt in de meeste gevallen met links uitgedeeld door rechtshandige kickboksers. Dit heeft te maken met het feit dat er dan na deze opstoot een sterkere treffer kan volgen met rechts.

De techniek begint vanuit de gewone bokshouding, waarna de linkerhand naar voren gaat en de ellenboog in een snel tempo omhoog wordt gebracht. Het is de bedoeling om de heup direct met deze beweging mee te draaien, zodat er meer kracht kan worden gelegd in de stoot.

De knokkels staan omhoog en de buitenkant van de hand wordt gericht naar de tegenstander. De onderarm, de pols en de hand moeten zich in een rechte lijn bevinden om de techniek goed uit te voeren.

Afzetten met het been

Om een zeer sterke en krachtige opstoot te realiseren is het nodig om de sterkste kant te gebruiken, dus rechts wanneer je rechtshandig bent en links wanneer je linkshandig bent. Als je een rechtse opstoot geeft, dan kun je je met je rechterbeen afzetten tegen de grond om meer kracht in de opstoot te leggen.

Lichaamsstoten

Lichaamsstoten worden ook wel body shots genoemd en zijn precies wat de naam doet vermoeden, namelijk stoten tegen het lichaam. Het doel van lichaamsstoten is in de meeste gevallen om de ribbenkast van de tegenstander zo hard mogelijk te raken.

Het uitdelen van een dergelijke lichaamsstoot brengt wel de nodige risico’s met zich mee, vooral omdat het vaak voorkomt dat de tegenstander kiest voor een krachtige bovenhandse punch op het moment dat de lichaamsstoot wordt uitgevoerd.

Hoe maak je lichaamstoten bij kickboksen

Verschillende manieren van inzet van de lichaamsstoten

Lichaamsstoten kunnen op meerdere momenten worden ingezet tegen de tegenstander. Er wordt vaak gedacht dat het altijd de bedoeling is om de tegenstander uit het niets te raken met een lichaamsstoot, maar dit is zeker niet altijd het geval.

Een lichaamsstoot kan op meerdere momenten en op meerdere manieren worden toegepast. Het is belangrijk om eerst de juiste houding aan te nemen, zeker om te voorkomen dat je je tijdens het uitvoeren van een lichaamsstoot te kwetsbaar opstelt naar de tegenstander toe.

De drie manieren kunnen worden omschreven als de directe stoot, de opzet en de tegenaanval. Hieronder zullen wij meer uitleg geven aan deze manieren.

De directe stoot, opzet en tegenaanval

Op de eerste plaats is er de directe stoot, ook wel het direct shot. Deze kan worden ingezet wanneer er bij de tegenstander een opening wordt gezien om een lichaamstoot uit te delen.

Om dit goed te kunnen doen is het nodig om heel snel te handelen. Als je de tegenstander er niet mee verrast, dan kan het zich tegen je keren. Bij de opzet is het zo dat je start met het vestigen van de aandacht op het bovenste deel van het lichaam van de tegenstander, het hoofd.

Na een aantal acties hoog schakel je ineens over op laag om een lichaamsstoot uit te delen. De laatste manier is de tegenaanval, waarbij je een hoge aanval van de tegenstander blokkeert en direct een lichaamsstoot tegen de ribbenkast uitvoert.

aanvallen met kickboksen

Low kicks (trap techniek)

Een low kick is een traptechniek die veel voorkomt binnen het kickboksen. Het gaat om een lage trap die op verschillende doelen gericht kan zijn.

De low kick wordt in deze vechtsport gezien als één van de meest effectieve kicks tijdens partijen en wedstrijden. Hierdoor zien we de low kicks ook vaak voorbij komen en zijn deze standaard onderdeel van een kickboks training.

Het goed uitvoeren van een low kick is niet eenvoudig en vaak kost het erg veel tijd om deze perfect onder de knie te krijgen.

Een low kick is gericht op het bovenbeen

Wanneer er een low kick wordt uitgevoerd, dan is het bovenbeen van de tegenstander het doel. Hierbij kan het gaan om een low kick tegen de buitenkant van het bovenbeen, maar het doel kan ook de binnenkant van het bovenbeen zijn.

Het is bij het uitvoeren van een low kick belangrijk dat de heup tegelijk mee draait in de beweging. Hierdoor kan er direct ook meer kracht worden gelegd in deze traptechniek. Daarnaast is het belangrijk om de focus bij jezelf op het scheenbeen te leggen.

Het is namelijk de bedoeling om de tegenstander te raken met je scheenbeen en niet met je voet. De low kick wordt vooral effectief wanneer deze meerdere keren wordt uitgevoerd. Dit zorgt er namelijk voor dat de tegenstander last gaat krijgen van het dijbeen, waardoor deze minder vitaal wordt in de wedstrijd.

Een lowkick blokkeren

Het kan natuurlijk ook zijn dat jij het doelwit van lowkicks van je tegenstander bent. Het is dan belangrijk om te proberen de low kicks zo veel mogelijk te blokkeren.

Dit doe je door je knie op het juiste moment helemaal naar boven te bewegen. Hierbij is het belangrijk dat je je voet naar buiten draait en zo ver mogelijk naar beneden wijst.

Afhouders

Afhouders worden ook wel gezien als voorwaartse trappen, maar dit betekent zeker niet dat afhouders niet ook op een andere wijze kunnen worden uitgevoerd.

Binnen bepaalde takken komen er namelijk ook varianten voor waarbij de afhouder vanaf de zijkant of achterwaarts wordt uitgevoerd. Daarnaast komt het voor in een springende beweging, waarbij de afhouder dus als het ware in de lucht wordt uitgevoerd.

In de meeste gevallen wordt de voorwaartse trap als eerst aangeleerd. Dit is dan ook de makkelijkste uitvoering.

Wat is het doel van afhouders?

Afhouders zijn vooral bedoeld om de tegenstander op afstand te houden. Wanneer de tegenstander te dichtbij komt, dan kan de voet in een duwende beweging tegen het lichaam van de tegenstander worden gedrukt, waarmee deze wordt gedwongen om een stap terug te doen.

Het is dus vooral de bedoeling om de tegenstander weg te duwen met deze techniek, zodat er meer afstand wordt gerealiseerd tussen de twee personen in de ring. Dit maakt natuurlijk direct duidelijk waar de naam ‘afhouder’ vandaan komt.

Het is de bedoeling om de tegenstander af te houden, zodat kan worden voorkomen dat deze aanvalt of een bepaalde techniek toe kan passen.

Muay Thai technieken

Afhouders komen voort uit de zogenaamde teeps, ook wel bekend als voet jabs. Deze worden op een andere manier tot uitvoering gebracht dan de diverse andere technieken die voorkomen in de variant thaiboksen.

Hierbij draait het voornamelijk ook om het verdedigen, waarbij het de bedoeling is om meer afstand te creëren tussen jezelf en de tegenstander, zoals we dit ook zien bij de afhouders.

Daarnaast worden teeps of voet jabs ook uitgevoerd om te proberen de tegenstander uit balans te halen of om een aanval van de tegenstander effectief te blokkeren.

Deze techniek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, namelijk springend, achterwaarts, voorwaarts en zijwaarts.

Trap op het lichaam

De trap op het lichaam heeft geen geheimen als het om de beweging gaat. De naam van de techniek vertelt je eigenlijk al precies wat de beweging inhoudt. Het is het doel om de tegenstander te treffen met een krachtige trap op het lichaam.

Er zijn verschillende soorten kicks, ofwel traptechnieken, die toegepast kunnen worden. Zo kennen we bijvoorbeeld de low kick, de angle kick en de axe kick. Iedere traptechniek kan weer op verschillende manieren worden uitgevoerd en moet op specifieke wijze worden aangeleerd.

Diverse traptechnieken komen ook voor in andere sporten, waaronder bijvoorbeeld binnen taekwondo.

trap in het lichaam bij kickboksen voorbeeld

Diverse trappen op het lichaam

De trap op het lichaam is een duidelijke aanval. Het is niet bedoeld als verdediging of om meer afstand te realiseren tussen jezelf en de tegenstander, zoals andere technieken binnen het kickboksen hier wel voor bedoeld zijn.

Met een trap op het lichaam heb je echt het doel om de tegenstander pijn te doen. Het is dus een aanval. Deze aanval kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan er een trap op het lichaam worden uitgevoerd in een zijwaartse beweging, maar ook een achterwaartse beweging is mogelijk.

Vanuit de Muay Thai technieken is er ook een trap bekend in een rondgaande beweging.

Getrainde schenen

Om een harde en krachtige trap op het lichaam te kunnen geven is het nodig om de scheenbenen goed te trainen. Wanneer de schenen niet goed getraind zijn, en niet al de nodige treffers van tegenstanders hebben ontvangen, dan kun je zelf behoorlijk last krijgen van het geven van een trap op het lichaam.

De schenen van ongetrainde sporters zijn zeer gevoelig. Naar mate er meer aanvallen mee worden ontvangen wordt de gevoeligheid minder. Een trap op het lichaam moet altijd met het scheenbeen worden uitgevoerd en niet met de voet of wreef.

Hoge trap

De hoge trap is een kick die de tegenstander op het bovenlichaam moet raken. Hierbij is het belangrijk dat de tegenstander wordt geraakt met het scheenbeen en niet met de voet.

Hoe maak je een hoge trap bij kickboksen

Over het algemeen zit er behoorlijk wat kracht in de hoge trap, waardoor je zelf ook impact voelt tijdens het uitvoeren van een hoge trap. Het scheenbeen is aanzienlijk beter in staat om deze klap op te vangen dan de voet. Dit heeft vooral met het bot te maken.

In de voet zijn veel kleine botjes aanwezig en deze breken gemakkelijk bij impact met veel kracht. Het scheenbeen is wel goed in staat om de klap op te vangen, omdat dit bot veel groter en sterker is.

De hoge trap uit het Muay Thai

De hoge trap kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Uit het Muay Thai kennen we de teh chiang. Deze techniek wordt ook wel de angle kick genoemd, vrij vertaald de hoektrap.

In feite gaat het om een hoge trap die diagonaal wordt gegeven. Het is een zogenaamde diagonale opwaartse kick. Deze hoge trap staat bekend als één van de meest krachtige hoge trappen die voorkomen binnen het kickboksen.

Dit heeft vooral te maken met het feit dat het hele lichaam met de techniek mee roteert. Hierdoor kan het hele gewicht van het lichaam worden ingezet om kracht te brengen in de hoge trap.

Overeenkomsten kickboksen met andere sporten

De angle kick is als hoge trap bekend uit meerdere sporten waarbij bijna dezelfde techniek wordt gebruikt. Zo lijkt deze hoge trap veel op de cirkelvormige kick die voorkomt bij Taekwondo, de dollyo chagi.

Daarnaast worden er ook overeenkomsten gezien met de ronde trap die voorkomt bij karate, ook wel de mawashi geri. De technieken zijn niet volledig hetzelfde, maar delen wel de basis. De hoge trap vergt wel wat oefening om deze perfect uit te kunnen voeren.

Succes met jouw kickboks avontuur

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Ik hoop dat je dit met plezier gelezen hebt en ik wil jou veel succes wensen met het starten van jouw eerste kickbokstraining.

Wil je voordat je een kickboksschool binnenstapt eerst de basis van het kickboksen onder de knie hebben, dan kun je bij onze luxe personal training studio/kickboksschool Delda Sport een workshop kickboksen aanvragen waarin je alle technieken leert die nodig zijn om te starten in een grote groep.

Bij deze workshop ga je 1 op 1 aan de slag met jouw eigen personal trainer. Het is ook mogelijk om dit samen met iemand te doen of zelfs met meerdere personen tegelijk.

Wil je een kickbokstraining aanvragen, zodat je binnen 1 training alle technieken onder de knie hebt? Neem dan hieronder contact op.

Contact opnemen Delda Sport >>

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Klik gerust eens door onze categorieën heen: