Obesitas - is het een ziekte of juist niet?
22 december 2013 

Obesitas - is het een ziekte of juist niet?

Het fenomeen obesitas houdt ons behoorlijk bezig. Ook als je niet met overgewicht kampt, vliegen de nieuwsberichten of tv-programma’s je om de oren. Nederland is blijkbaar in de ban van gezond leven, gezonde voeding en voldoende sporten. Daar is op zich niets mis mee. Sterker nog, het is fantastisch dat het belang hiervan eindelijk eens bij ons doordringt. Toch zijn er nog steeds discussies rondom het begrip obesitas. The phenomenon of obesity keeps us pretty busy. Even if you’re not struggling with obesity , flying the news or TV programs around the ears . Netherlands is apparently under the spell of healthy living , healthy diet and adequate exercise . There is nothing wrong with that. Indeed , it is fantastic that the importance of this finally gets through to us. Yet there are still debates about the concept of obesity . Do we even know what it means ? Is it a disease or the victim does have an influence on his or her body ?

Weten we eigenlijk wel wat het precies inhoudt? Is het een ziekte of heeft het slachtoffer wel degelijk invloed op zijn of haar lichaam?

Overwichtsgen als veroorzaker van obesitas

Onwetenden hebben al gauw hun mening klaar. Deze mening is met regelmaat niet positief te noemen. Wetenschappers laten ons weten dat we voorzichtig moeten zijn met ons oordeel. Zij hebben namelijk geprobeerd een antwoord te krijgen zoals deze in de titel is gesteld. Negen van de tien wetenschappers laat weten dat overgewicht – obesitas dus – veroorzaakt wordt door een defect in de genen. Mensen die hieraan lijden zouden beschikken over een zogenaamd overgewichtsgen. Het is een gen dat slanke mensen doorgaans niet hebben. Dit verkeerde gen zou ten eerste een grote eetlust veroorzaken. Tevens zorgt het ervoor dat men minder energie heeft om te bewegen.

obesitas personal trainer

Onderzoek met proefdieren

De betrokken wetenschappers hebben hun bevindingen gebaseerd op onderzoeken op muizen. Deze beestjes zijn voor het betreffende onderzoek ingespoten met het besproken verkeerde gen. Vervolgens werd gedurende enige tijd bekeken of de omvang en gewicht van deze muizen zou verschillen van de niet ingespoten muizen. Dat bleek inderdaad het geval. Door dit onderzoek lijkt het dan ook aannemelijk dat zo’n overgewichtsgen wel degelijk een bepalende rol heeft in de vorming van obesitas.

Obesitas als aanjager van andere problemen

Het onderzoek is verricht om te kijken of met deze uitkomsten een gentherapie voor zwaarlijvige personen kan worden ontwikkeld. De onderzoekers realiseren zich dat er met grote nieuwsgierigheid gekeken wordt naar hun definitieve bevindingen. Mocht zo’n gentherapie verkregen kunnen worden, dan zijn ook de problemen met kanker en hart- en vaatziekten ‘eenvoudiger’ aan te pakken. Veel kwalen zijn tenslotte ontstaan vanwege de aanwezigheid van obesitas als grote aanjager van veel lichamelijke problemen.

Mensen die lijden aan obesitas hoeven natuurlijk niet te wachten totdat een sluitende therapie is gevonden. Men kan – al dan niet met het advies van een personal trainer – zelf ook iets aan hun overgewicht doen. Deze uitkomsten geven aan, en dan gaan we er vanuit dat de bevindingen uit het onderzoek als kloppend mogen worden beschouwd, dat we voorzichtig moeten zijn met het geven van onze mening over mensen die aan deze vorm van zwaarlijvigheid lijden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Klik gerust eens door onze categorieën heen: